Çoğunlukla bir bankaya hitaben belirli şekil ve şartlarına uyularak yazılan ödeme emri. Çek bir ödeme aracı olup, genellikle bankaların düzenlediği çek defteri içinde yer alan çeklerden biri doldurularak keşide edilir.

Çekin menşei İngiltere’de, kralların maliye bakanına gönderdiği ödeme emridir. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde nakit yerine yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Tasdikli, bilvasıta,havale çeki, seyyah, banka, posta çeki, çizgili çek ve mahsup çeki olmak üzere çok sayıda çeşitleri vardır. Türkiye’de Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, düzenlenen çeklerde, çek kelimesinin çek metninde bulunması, kayıtsız şartsız muayyen bir meblağın ödenmesi emri, ödeyecek kişi, ödeme yeri, çekin düzenleme yeri ve tarihi ve keşidecinin adı soyadı ve imzasının bulunması gerekmektedir. Çek; nama, emre ve hamiline ödemek şartıyla düzenlenebilir. Çek, keşide edildiği tarihten itibaren on gün içinde tediyeye arz edilmelidir. Çek bu süre zarfında ödemek için muhataba verilmesine rağmen ödenmemişse, hamil keşideci ve cirantadan (ciro eden kimseden) çek bedelini isteyebilir. Kaşlıkıksız çek çekilmesi, çekle ilgili mevzuat ve Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezayı gerektirir.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz

Not: Yazılan yorumların sorumluluğu yazan kişiye aittir. Yazılan yorumlardan dolayı sitemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.