"Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur" atasözünün anlamı nedir?

"Zenginin ayak ucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu" atasözünün anlamı nedir?

"Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar" atasözünün anlamı nedir?

"Ziyan olan koyunun kuyruğu yağlı olur" atasözünün anlamı nedir?

"Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar" atasözünün anlamı nedir?

"Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır" atasözünün anlamı nedir?

"Zenginin gönlü olana kadar, fakirin canı çıkar" atasözünün anlamı nedir?

"Zeyrek" teriminin Türkçe sözlükte anlamı nedir?

"Zeyrek kuş iki ayağından tutulur" atasözünün anlamı nedir?

"Zenginin iki dünyası da mamurdur" atasözünün anlamı nedir?

"Zenginin horozu bile yumurtlar" atasözünün anlamı nedir?

"Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez" atasözünün anlamı nedir?

"Zırva tevil götürmez" atasözünün anlamı nedir?

"Zenginin basması ipekli görünür" atasözünün anlamı nedir?

"Zenginin malı, fakirin ağzını yorar" atasözünün anlamı nedir?

"Zengin adam, elindeki kendine yeten adamdır" atasözünün anlamı nedir?

"Zemheriden sonra ekilen darıdan, kocasından sonra kalkan karıdan hayır gelmez" atasözünün anlamı nedir?

"Zemheride yoğurt isteyen cebinde bir inek taşır" atasözünün anlamı nedir?

"Zemheride sür de çalı ile sür" atasözünün anlamı nedir?

"Zemheride kar yağmasından, kan yağması iyidir" atasözünün anlamı nedir?

"Abbas" teriminin Türkçe sözlükte anlamı nedir?

Abdest almak teriminin Türkçe sözlükte anlamı nedir?

Sözlükte "abdest" ne demek?

Türkçe sözlükte "abazanlaşma" ne demek?

?>