Yengece Niçin yan yan gidersin demişler; 'Serde kabadayılık var.' demiş atasözünün anlamı nedir?

Yenecek aş, buğundan belli olur atasözünün anlamı nedir?

Yeni dosttan vefa gelmez atasözünün anlamı nedir?

Yük altından eşek kalır atasözünün anlamı nedir?

Yemeğin iyisi hazırıdır atasözünün anlamı nedir?

Yüksek dağın başı dumanlı olur atasözünün anlamı nedir?

Yerdeki yüze basılmaz atasözünün anlamı nedir?

Yazın yanmayan, kışın ısınmaz atasözünün anlamı nedir?

Yiğit yiğide at bağışlar atasözünün anlamı nedir?

Yere bakar (bakan) yürek yakar atasözünün anlamı nedir?

Yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer atasözünün anlamı nedir?

Yeni testi suyu soğuk tutar atasözünün anlamı nedir?

Yazın gölge kovan, kışın karın ovar atasözünün anlamı nedir?

Yiğidin yiğide ekmeği ödünç, kötüye sadaka atasözünün anlamı nedir?

Yol yürümekle, borç ödemekle tükenir atasözünün anlamı nedir?

Yoktan yonga çıkmaz atasözünün anlamı nedir?

Yıl uğursuzun atasözünün anlamı nedir?

Yılan ne kadar eğri gitse deliğine doğru girer atasözünün anlamı nedir?

Yel gelen deliği kapamalı atasözünün anlamı nedir?

Yılan kendi eğriliğine bakmaz da ''Devenin boynu eğri.'' der atasözünün anlamı nedir?

Yol sormakla bulunur atasözünün anlamı nedir?

Yüzü güzel olanı değil huyu güzel olanı sev atasözünün anlamı nedir?

Yıl harmansız kalmaz atasözünün anlamı nedir?

Yüzü güzel olanın huyu (da) güzeldir atasözünün anlamı nedir?

?>