Yazın yanmayan, kışın ısınmaz atasözünün anlamı nedir?

Yiğit yiğide at bağışlar atasözünün anlamı nedir?

Yere bakar (bakan) yürek yakar atasözünün anlamı nedir?

Yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer atasözünün anlamı nedir?

Yeni testi suyu soğuk tutar atasözünün anlamı nedir?

Yazın gölge kovan, kışın karın ovar atasözünün anlamı nedir?

Yiğidin yiğide ekmeği ödünç, kötüye sadaka atasözünün anlamı nedir?

Yol yürümekle, borç ödemekle tükenir atasözünün anlamı nedir?

Yoktan yonga çıkmaz atasözünün anlamı nedir?

Yıl uğursuzun atasözünün anlamı nedir?

Yılan ne kadar eğri gitse deliğine doğru girer atasözünün anlamı nedir?

Yel gelen deliği kapamalı atasözünün anlamı nedir?

Yılan kendi eğriliğine bakmaz da ''Devenin boynu eğri.'' der atasözünün anlamı nedir?

Yol sormakla bulunur atasözünün anlamı nedir?

Yüzü güzel olanı değil huyu güzel olanı sev atasözünün anlamı nedir?

Yıl harmansız kalmaz atasözünün anlamı nedir?

Yüzü güzel olanın huyu (da) güzeldir atasözünün anlamı nedir?

Ye kürküm ye atasözünün anlamı nedir?

Yularsız ata binilmez atasözünün anlamı nedir?

Yumurtada kıl bitmez atasözünün anlamı nedir?

Yetişemediğin köyün alt tarafında yat atasözünün anlamı nedir?

Yiğidin sözü, demirin kertiği atasözünün anlamı nedir?

Yenice eleğim, seni nerelere asayım? atasözünün anlamı nedir?

Yol yürümekle, borç vermekle biter atasözünün anlamı nedir?