Yiğidi öldür, hakkını yeme atasözünün anlamı nedir?

Yılan sokan uyumuş, aç kalan uyumamış atasözünün anlamı nedir?

Yiyen bilmez doğrayan bilir atasözünün anlamı nedir?

Yılanın başı küçükken ezilmeli atasözünün anlamı nedir?

Yırtıcı kuşun ömrü az olur atasözünün anlamı nedir?

Yılana yumuşak diye el sunma atasözünün anlamı nedir?

Yerini bilmeyen, yılda bir kat elbise eskitir atasözünün anlamı nedir?

Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır atasözünün anlamı nedir?

Yemeyenin malını yerler atasözünün anlamı nedir?

Yuvarlanan taş yosun tutmaz atasözünün anlamı nedir?

Yüzü benek, içi tezek atasözünün anlamı nedir?

Yüz verme arsız olur, az verme hırsız olur atasözünün anlamı nedir?

Yularsız deve yedilmez atasözünün anlamı nedir?

Yumurtadan çıkan yine yumurta çıkarır atasözünün anlamı nedir?

Yola giden yorulmaz atasözünün anlamı nedir?

Yel, kayadan ne koparır atasözünün anlamı nedir?

Yorgun eşeğin çüş (ıslık) canına minnet atasözünün anlamı nedir?

Yük altında eşek anırmaz atasözünün anlamı nedir?

Yuvayı dişi kuş yapar atasözünün anlamı nedir?

Yumurtlayan tavuk bağırgan olur atasözünün anlamı nedir?

Yüz yüzden utanır atasözünün anlamı nedir?

Yolu sormak, kaybolmaktan iyidir atasözünün anlamı nedir?

Yürük at yemini kendi arttırır atasözünün anlamı nedir?

Yürük ata kamçı değmez atasözünün anlamı nedir?