Yumurtadan çıkan yine yumurta çıkarır atasözünün anlamı nedir?

Yola giden yorulmaz atasözünün anlamı nedir?

Yel, kayadan ne koparır atasözünün anlamı nedir?

Yorgun eşeğin çüş (ıslık) canına minnet atasözünün anlamı nedir?

Yük altında eşek anırmaz atasözünün anlamı nedir?

Yuvayı dişi kuş yapar atasözünün anlamı nedir?

Yumurtlayan tavuk bağırgan olur atasözünün anlamı nedir?

Yüz yüzden utanır atasözünün anlamı nedir?

Yolu sormak, kaybolmaktan iyidir atasözünün anlamı nedir?

Yürük at yemini kendi arttırır atasözünün anlamı nedir?

Yürük ata kamçı değmez atasözünün anlamı nedir?

Yuyucunun hakkı eline geçsin de ölü ister cennete gitsin ister cehenneme atasözünün anlamı nedir?

Yokun canı alınmaz atasözünün anlamı nedir?

"Yörüğün göçü gide gide düzelir" atasözünün anlamı nedir?

"Yol bilen kervana katılmaz" atasözünün anlamı nedir?

"Yiğit başından devlet ırak değildir" atasözünün anlamı nedir?

"Yiğit meydanda belli olur" atasözünün anlamı nedir?

"Yerinden oynayan yetmiş kazaya uğrar, en küçüğü ölüm" atasözünün anlamı nedir?

"Yoksul ala ata binse selam durmaz" atasözünün anlamı nedir?

"Yılanın sevmediği ot, deliğinin ağzında biter" atasözünün anlamı nedir?

"Yavaş atın çiftesi pek olur" atasözünün anlamı nedir?

"Yırtılan deli Ahmet'in yakası" atasözünün anlamı nedir?

"Yiğidin malı meydandadır" atasözünün anlamı nedir?

"Yolcu yolunda gerek" atasözünün anlamı nedir?