image
Fiilî dua ne demektir?

image
Duaların kabul olması için ön şartlar var mıdır?