Edat (İlgeç) Nedir? Cümle İçerisinde Edat Örnekleri