image
Kur’an’da geçen dua âyetlerinin mahiyeti nedir?