image
"Çobansız koyunu kurt kapar" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çobanın gönlü olursa tekeden yağ çıkarır" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çobana verme kızı, ya koyun güddürür yada kuzu" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çivi çiviyi söker" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çirkefe taş atma üstüne sıçrar" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çivi çıkar ama yeri kalır" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çıra dibi karanlık olur" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çıngıraklı deve kaybolmaz" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çingeneye beylik vermişler, önce babasını asmış" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çingeneden çoban olmaz, Yahudiden pehlivan" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çingenenin ipini kendisine çektirirler" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çingene çingeneye çatmadıkça kasnak boynuna geçmez" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çingene ciğer pişirir, çok yemeden karnın(ı) şişirir" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çingene çergesinde (çadırında) musandıra ne arar?" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çıkmadık candan umut kesilmez" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çıkmadık canda umut vardır" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çiftçiye yağmur, yolcuya kurak; cümlenin muradını verecek Hakk" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çiğnemeden yutulmaz" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çıkacak kan damarda durmaz" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çiftçinin (zahirenin) ambarı sabanın ucundadır" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çift ile koyun, kalanı oyun" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çiftçinin karnını yarmışlar, "kırk tane gelecek yıl" çıkmış" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çift edersen bağlanırsın, bağ edersen eğlenirsin" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çerçi kızı boncuğa aşıktır" atasözünün anlamı nedir?