image
"Boşboğazı cehenneme atmışlar, ''odun yaş (az)'' diye bağırmış" atasözünün anlamı nedir?

image
"Boş laf (lakırdı) karın doyurmaz" atasözünün anlamı nedir?

image
"Boş ite menzil olmaz" atasözünün anlamı nedir?

image
"Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir" atasözünün anlamı nedir?

image
"Boş eşek yorga gider" atasözünün anlamı nedir?

image
"Boş fıçı çok (fazla) langırdar" atasözünün anlamı nedir?

image
"Boş çuval ayakta (dik) durmaz" atasözünün anlamı nedir?

image
"Boş başağın başı dik olur" atasözünün anlamı nedir?

image
"Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmek" atasözünün anlamı nedir?

image
"Borcun yoksa kefil ol, işin yoksa şahit ol" atasözünün anlamı nedir?

image
"Borçtan korkan kapısını büyük açmaz" atasözünün anlamı nedir?

image
"Borçlunun yüzü yumuşak olur" atasözünün anlamı nedir?

image
"Borçsuz çoban, yoksul beyden iyidir" atasözünün anlamı nedir?

image
"Borçlunun yalımı alçak olur" atasözünün anlamı nedir?

image
"Borçlunun duacısı alacaklıdır" atasözünün anlamı nedir?

image
"Borçlunun döşeği ateşten olur" atasözünün anlamı nedir?

image
"Borçlu ölmez, benzi sararır" atasözünün anlamı nedir?

image
"Borçlunun dili kısa gerek" atasözünün anlamı nedir?

image
"Borç yiyen kesesinden yer" atasözünün anlamı nedir?

image
"Borç yiğidin kamçısıdır" atasözünün anlamı nedir?

image
"Borç uzayınca kalır, dert uzayınca alır" atasözünün anlamı nedir?

image
"Borç iyi güne kalmaz" atasözünün anlamı nedir?

image
"Bol bol yiyen, bel bel bakar" atasözünün anlamı nedir?

image
"Boka nispetle tezek amberdir"atasözünün anlamı nedir?