Adli Tıp Uzmanı Kimdir? Görevleri nelerdir?

Adli Tıp Uzmanı Kimdir? Görevleri nelerdir?

Adli Tıp Uzmanı, yargı organlarına tıbbi alanda bilirkişi hizmeti verir. Suç mahallinden toplanılan bulgu ve kanıtları, tıbbi bilgi ve yöntemleri kullanarak analiz eder. Yapılan analizleri, yargı organlarında kullanılmak üzere sunar.

Adli Tıp Uzmanının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Birey ve toplumun hukuki sorunlarının çözümlenmesinde, bilimsel teknikler kullanarak tıbbi kanıtlar sunan Adli Tıp Uzmanının genel sorumlulukları şunlardır;

 • Olay yeri incelemesi yapmak,
 • Olay mahallinden veya kişilerden; kan, kıl, idrar ve doku örnekleri toplayıp test etmek,
 • Otopsi uygulamak,
 • DNA analizi, babalık tespiti gibi kimlik tespiti incelemeleri yapmak,
 • Yazılı belgeleri incelemek ve gerçekliklerini doğrulamak,
 • Kriminalistik ve balistik incelemeler yapmak,
 • Tüm laboratuvar protokolleri ve yönetmeliklerinin takip edilmesini sağlamak,
 • Kanıt analizine dayanarak yazılı raporlar hazırlamak,
 • Adli analiz sonuçlarının güvenilirliğini arttırmak için; ilgili verilerin, veri tabanlarına girişini yapmak,
 • Laboratuvar malzemelerinin bakım ve gözetimini yapmak,
 • Hakim, savcı, avukat, adli psikolog ve suç soruşturmasında yer alan diğer kolluk kuvvetlerine uzman tavsiyesi sunmak,
 • Adli ekip üyeleri ve ilgili diğer kurumlar ile işbirliği yapmak

Adli Tıp Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Adli Tıp Uzmanı olmak için; üniversitelerin altı yıllık tıp eğitimini tamamlamak gerekmektedir. Lisans eğitiminin ardından, Tıpta Uzmanlık Sınavına girmek ve dört yıllık Adli Tıp Uzmanlık eğitimi almak gerekmektedir.

Adli Tıp Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerisi sergilemek,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Gelişmiş gözlem becerisine sahip olmak ve detaylara dikkat etmek,
 • Sabır ve yüksek konsantrasyon sahibi olmak,
 • Gerçekleştirdiği tıbbi analizlerin yasal sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Problem çözmede; mantıksal, tarafsız bir yaklaşım göstermek,
 • Stresli ve duygusal durumlarla baş edebilme yeteneği sergilemek,
 • Takım çalışmasına yatkın olmak,
 • Disiplinli olmak
Captcha işaretlenmemiş.