ADRİMİSİN İlaç Nedir? ADRİMİSİN Ne İçin Kullanılır?

ADRİMİSİN İlaç Nedir? ADRİMİSİN Ne İçin Kullanılır?

TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ADRİMİSİN 10 mg liyofilize enjeksiyonluk toz içeren flakon

KLİNİK ÖZELLİKLERİ

Terapötik endikasyonlar

Adrimisin, akut lenfoblastik lösemi, akut miyeloid lösemi, Wilms’ tümörü, nöroblastoma, yumuşak doku ve kemik sarkomaları, meme, yumurtalık, kanserleri, tranzisyonel hücre kanseri, tiroid bezi kanseri, mide kanseri, Hodgkin hastalığı, malign lenfoma gibi neoplastik hastalıkların tedavisinde endikedir.
Doksorubsin gerek transüretral rezeksiyon (önleyici tedavi) sonrasında gerekse terapötik amaçlar için intravesikal yoldan verildiğinde yüzeyel mesane tümörlerinde başarılı sonuçlar vermiştir.
Diğer solid tümör türlerinde de olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Ancak çalışmalar spesifik endikasyonların kanıtlanması için henüz çok yeterli değildir.

Captcha işaretlenmemiş.