Albumin Testi Nedir?

Albumin Testi Nedir?

Albumin Testi,biyokimyasal bir testtir. Bir çok hastalığın araştırılmasında kullanılır.

Nutrisyonel durum (beslenme) ve kan onkotik basıncı hakkında bilgi verir.

Albümin yüksekliği aşağıdaki durumlarda görülür:

 • Dehidratasyon 
 • Ampisilin grubu antibiyotiklerin kullanımı 

Albümin düşüklüğü aşağıdaki durumlarda görülür:

 • Siroz ve diğer karaciğer hastalıkları, 
 • Alkolizm, 
 • Hamilelik, 
 • Nefrotik sendrom, 
 • Malabsorbsiyon,ve malnutrisyon, 
 • Neoplazi, protein kaybettirici enteropatiler (Crohn hastalığı, ülseratif kolit)
 • Hipertiroidizm, 
 • Yanıklar, 
 • Uzun süre hareketsiz kalma (uzamış immobilizasyon)
 • Kalp yetmezliği ve diğer kronik hastalıklar,
 • Akut enflamatuvar olaylar

Sıvı tedavisi verilmiyor veya karaciğer ve böbrek hastalığı yoksa, serum albumin düzeyinin düşük olması vücuttaki protein rezervlerinin azaldığını gösterir. 
Albumin, prealbumin ve transferrin ile birlikte negatif akut faz reaktanı olarak kabul edilir. 

Normal Değerleri yaşa göre farklılık göstermektedir:  

 • Kord                3,6-4,40 g/dl 
 • Prematüre        3,30-4,40 g/dl
 • 0-7 gün            2,80-4,40 g/dl 
 • 7 gün-15 yaş    3,80-5,40 g/dl 
 • 16-60 yaş         3,50-5,40 g/dl 
 • 60 yaş ve üstü  3,40-5,00 g/dl
Captcha işaretlenmemiş.