Anayasanın 111. Maddesi Nedir?

Anayasanın 111. Maddesi Nedir?

Anayasanın 111. maddesi;

Görev sırasında güvenoyu

CXI- Başbakan, gerekli görürse, Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinden güven isteyebilir.

Güven istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirilmesinden bir tam gün geçmedikçe görüşülemez ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe oya konulamaz.

Güven istemi, ancak üye tamsayısının salt çoğunluğuyla reddedilebilir.

Captcha işaretlenmemiş.