Anayasanın 115. Maddesi Nedir?

Anayasanın 115. Maddesi Nedir?

Anayasanın 115. maddesi;

Tüzükler

CXV- Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir.

Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır.

Captcha işaretlenmemiş.