Anayasanın 119. Maddesi Nedir?

Anayasanın 119. Maddesi Nedir?

Anayasanın 119. maddesi;

Tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilânı

CXIX- Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.

Captcha işaretlenmemiş.