Anayasanın 141. Maddesi Neddir?

Anayasanın 141. Maddesi Neddir?

Anayasanın 141. maddesi;

Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması

CXLI- Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir.

Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulur.

Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır.

Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.

Captcha işaretlenmemiş.