Anayasanın 27. Maddesi Nedir ?

Anayasanın 27. Maddesi Nedir ?

Anayasanın 27. maddesi ;

Bilim ve sanat hürriyeti

XXVII - Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir.

Yayma hakkı, Anayasanın 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz.

Bu madde hükmü yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının kanunla düzenlenmesine engel değildir.

 

Captcha işaretlenmemiş.