Anayasanın 36. Maddesi Nedir ?

Anayasanın 36. Maddesi Nedir ?

Anayasanın  36. maddesi ;

Hak arama hürriyeti

XXXVI -  (Değişik: 3.10.2001-4709/14 md.) Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.

 

Captcha işaretlenmemiş.