Anayasanın 37. Maddesi Nedir ?

Anayasanın 37. Maddesi Nedir ?

Anayasanın 37. maddesi ;

Kanunî hâkim güvencesi

XXXVII - Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz.

Bir kimseyi kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.

Captcha işaretlenmemiş.