Anayasanın 7. Maddesi Nedir ?

Anayasanın 7. Maddesi Nedir ?

Anayasanın 7. maddesi ;

VI.  Egemenlik

VII.  Yasama yetkisi

MADDE 7. – Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.

Captcha işaretlenmemiş.