Anayasanın 71. Maddesi Nedir ?

Anayasanın 71. Maddesi Nedir ?

Anayasanın 71. maddesi ;

Mal bildirimi

LXXI - Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma süreleri kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarında görev alanlar, bundan istisna edilemez.

 

Captcha işaretlenmemiş.