Anayasanın 77. Maddesi Nedir ?

Anayasanın 77. Maddesi Nedir ?

Anayasanın 77. maddesi ;

Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi

LXXVII -  (Değişik: 31.5.2007-5678/1md)Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört yılda bir yapılır.

Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebileceği gibi, Anayasada belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler yenilenir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir.

Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.

 

Captcha işaretlenmemiş.