Anayasanın 88. Maddesi Nedir?

Anayasanın 88. Maddesi Nedir?

Anayasanın 88. maddesi;

Kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi

LXXXVIII - Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir.

Kanun tasarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme usul ve esasları İçtüzükle düzenlenir.

 

Captcha işaretlenmemiş.