APRANAX PLUS Nedir ve Ne İçin Kullanılır

APRANAX PLUS Nedir ve Ne İçin Kullanılır

Naproksen sodyum ve kodein, APRANAX PLUS’m etkin maddeleridir. Naproksen sodyum, iltihap giderici (antiinflamatuar) ve ateş düşürücü etkiye sahip steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar grubundandır. Kodein güçlü ağn kesici özelliklere sahiptir.

APRANAX PLUS 10 ve 20 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.

APRANAX PLUS aşağıda sıralanmış durumlarda;

• Travma veya diğer durumlara bağlı olarak ortaya çıkan eklem kıkırdağının harabiyeti, ağn ve fonksiyon kaybıyla karakterize eklem iltihabı,

• El ve ayak eklemlerinde gelişen ağrılı eklem iltihabı,

• Özellikle omurgada gelişen romatoid artrit benzeri bir hastalık olan ankilozan spondilit,

• Proteinin parçalanmasındaki bir soruna bağlı olarak bağ dokusu ve eklem kıkırdağında gözlenen şiddetli ağrı (akut gut) gibi romatizmal hastalıkların tedavisinde iltihap giderici ve ağrı kesici olarak,

• Akut kas iskelet (kemik) sistemi ağrılarında

• Kadınlarda adet sancılarına bağlı ağrılarda ağrıyı kesmek amacıyla,

• Ortopedik ve cerrahi ameliyatlarda ağrı kesici olarak, kullanılır.

Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi APRANAX PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, APRANAX PLUS’ın kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüz, dil ve dudaklarda şişme

•    Nefes almada güçlük

• Deride yaygın kızarıklıkla birlikte kaşıntılı döküntüler

• Kalp krizi (göğüs ağrısı), inme (kaslarda güçsüzlük, his kaybı, görme bozuklukları)

• Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti).

• Kan basıncında yükselme (hipertansiyon),

• Kalp atışlarında düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı,

• Şiddetli karın ağrısı (mide ülseri veya pankreatit),

    • Gözlerde ve deride sarılık    (karaciğer işlev bozukluğu),
    • Dışkıda veya kusmukta    kan veya kahve telvesi gibi siyah renk    (sindirim    sistemi

kanaması),

• Deride morluklar, burun ve diş eti kanaması, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma sıklığında artış, solukluk ve halsizlik (kemik iliği baskılanması),

• Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden ciddi    hastalık hali (Steven-Johnson sendromu).

    • Ağızda ve vücudun diğer    alanlarında su toplanması şeklinde veya farklı büyüklüklerde

kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme),

• Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epiderınal nekroliz),

• Kaslarda ani güç kaybı, his kaybı, görme bozuklukları (inme).

• Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik menenjit),

• Gerçekte olmayan şeyleri görme ve duyma hali varsa (varsam-halusinasyon)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin APRANAX PLUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Bazı kan hücrelerinin eksikliği ile meydana gelen kansızlık hastalığı, kandaki beyaz hücrelerin sayısının azalması, kanın pıhtılaşmasında rol alan trombosit sayısmm azalması

• Depresyon, uyku bozukluğu, uykusuzluk, sersemlik hissi, halüsinasyon

• Havale, koma, zihinsel fonsiyonların zayıflaması, uyuşma, boyun tutulması, bulantı, kusma, baş ağrısı, ateş, yer-zaman algısında bozulma semptomları ile görülen beyin zarı iltihaplanması

• Kodeinin bırakılmasına bağlı olarak yorgunluk ve sinirlilik tarzında geri çekilme semptomları

•    Görme sinirinin ödemli iltihabı, göz    bebeğinin küçülmesi,    çift görme

•    Duyma bozukluğu, kulak çınlaması,    baş dönmesi

•    Yüksek tansiyon, damar tıkanıklığı,    bazen tansiyon    düşüklüğü

• Mide barsak rahatsızlıkları (hazımsızlık, kabızlık, ishal, bulantı, kusma)

• Terleme, saç dökülmesi, cilt problemleri ve deride döküntü, kabarıklıklar, ateş veya kaşmtı gibi bulgularla seyreden toksik epidermal nekrozis

•    Kas ağrısı ve kas zayıflığı

•    Kadınlarda kısırlık

•    Üşüme hissi, ateşlenme, keyifsizlik

• Ölümcül hepatit, sarılık (iştahsızlık, halsizlik, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler)

•    Şiddetli baş ağrısı

•    Kan kusma

•    Kanlı dışk ilama

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

•    Kansızlık

•    Baş dönmesi, rehavet hali, yorgunluk, baş ağrısı,    ışığa hassasiyet, dikkat bozukluğu

  • İlacın bırakılmasına bağlı yorgunluk ve sinirlilik    tarzında belirtiler

•    Bilinç bulanıklığı

•    Tansiyonda artma veya azalma

•    Görmede bulanıklık

•    Kaşıntı, deri döküntüsü, ciltte lekelenme

•    Böbrek rahatsızlıkları

•    Ayak bileklerinde şişme, susuzluk hissi

•    Midede ülser ve harabiyet, kusma, ishal, karın ağrısı, midede yanma, kabızlık

•    Bulantı

•    Hazımsızlık

•    Duyma bozukluğu, duyma zorluğu

•    Kulak çmlaması

•    Çarpıntı

•    Kalp atım hızının yavaşlaması

•    Nefes darlığı

•    Terleme - Susama

•    Kol ve bacaklarda ağrı, kaslarda kasılma

•    Kas sertliği

•    Cinsel istekte ve cinsel güçte azalma

•    Davranış değişiklikleri

•    Kabus görme

Bunlar APRANAX PLUS’ın hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Captcha işaretlenmemiş.