Asal Sayı Nedir?

Asal Sayı Nedir?

Asal sayılar, sadece iki pozitif tam sayı böleni olan doğal sayılardır. Sadece kendisine ve 1 sayısına bölünebilen 1'den büyük pozitif tam sayılardır. Öklid'den beri asal sayıların sonsuz olduğu kabul edilir.

1 den büyük, 1 ve kendinden başka pozitif böleni olmayan doğal sayılara asal sayılar denir.
0 >> Asal değil, tanımın dışında, 1 den büyük olmalı
1 >> Asal değil, tanımın dışında 1 den büyük olmalı
2 >> Asal, ( en küçük asal sayıdır). 1 ve 2 den başka pozitif böleni yok.
3 >> Asal
4 >> Asal değil , 2 ye bölünebilir. 2'nin tüm katları ikiye bölünebildiği için asal değildir, yani 2 haricindeki tüm çift sayılar asal değildir.
5 >> Asal
6 >> Asal değil, 2'ye ve 3'e bölünebilir
7 >> Asal
8 >> Asal değil, 2'ye ve 4'e bölünebilir
9 >> Asal değil, 3'e bölünür .
10 >> Asal değil, 2'ye ve 5'e bölünür
11 >> Asal
12 >> Asal değil, 2'ye, 3'e, 4'e, ve 6'ya bölünebilir.

1 den 100 e kadar olan asal sayılar

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

İki basamaklı Asal Sayılar : 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

Asal sayılar sonsuz tanedir. 

Hangi sayının asal , hangi sayının asal olmadığını anlamak zordur , şu ana kadar asal sayıları veren tam bir formül geliştirilememiştir.

Asal sayıları bulmak için bir yöntem, ”Asal sayılar eleği” (Eratosthenes)

Asal Sayılar Eleğinin Mantığı nedir;

2 duruyor, 2'nin katları 2'ye bölünebildiği için asal değildir, tablodaki tüm 2'nin katllarını eliyoruz.

3 asal sayıdır duruyor, ama 3'ün katları 3'e bölünebildiği için asal değildir, tablomdaki tüm 3'ün katlarını eliyoruz. 6, 9, 12, 15 vs .

4'ün katlarını yapmaya gerek yoktur, çünkü 4, 2'nin katlarından olduğu için 4'e bölünen her sayı 2 yede bölünebilir, yani 4'ün tüm katları 2'nin de katlarıdır. Dolayısıyla gerek yok.

5'in katlarını eliyoruz. Sonuçta kalan sayılar asal sayılardır. Bu yöntem geliştirilen yöntemlerden sadece bir tanesidir. Birçok değişik yöntem bulabilirsiniz. 

Asal sayılar tüm tam sayıların temeli, yani yapıtaşı gibi birşeydir. Öyle ki , tüm sayılar (1 ve 0 hariç) asal sayıların çarpımından oluşmuştur.

Captcha işaretlenmemiş.