Barisfer Nedir? Özellikleri ve Yapısı Nelerdir?

Barisfer Nedir? Özellikleri ve Yapısı Nelerdir?

Dünya çeşitli tabakalardan oluşmaktadır. Dünyayı oluşturan tabakalardan biride ağır küre olarak bilinen barisferdir. Barisfer tabakasının diğer adı "ağır küredir". Ağır küre dünyanın en iç tabakasını oluşturmaktadır. Yapısında çeşitli metaller içeren ağır küre yüksek basınç altındadır.

Dünyanın tabakalarından biri olan Barisfer, Dünya’nın derinliklerinde, ağır madenlerden meydana gelmiş bir tabakadır. Buna “ağırküre” de denir. Üstünde litosfer (yerkabuğu) vardır. Altında ise Dünya’nın çekirdeği bulunur. Barisferi meydana getiren madenler, demirle nikel karışımıdır. Bu tabakanın her santimetrekaresi, binlerce tonluk basınç altındadır. Sıcaklığı da binlerce derecedir.

Ağır küre, magmanın altında yer alan, Dünya’nın en iç katmanıdır. Çekirdek ya da barisfer de denir. Yaklaşık 4000 km çapında olan bu katmanın sıcaklığı yaklaşık, 4500 derece dolayındadır. İç ve dış çekirdek olmak üzere iki bölümden oluşur. Nikel ve demirden oluştuğu düşünülen iç çekirdek, yüksek basınç nedeniyle katı hâldedir. Bunu çevreleyen dış çekirdekse, içerdiği kükürt ve oksijen nedeniyle ergime noktası düştüğü için sıvı hâldedir. 4,5 milyar yıldan bu yana soğumasına karşın hâlâ çok sıcak olan çekirdeğin, yerkürenin manyetik alanının oluşmasında da etkili olduğu düşünülmektedir.

 

Captcha işaretlenmemiş.