Çatal İlk Ne Zaman Kullanıldı?

Çatal İlk Ne Zaman Kullanıldı?

Yemek yerken kullandığımız, genellikle uzun dört dişli ve üç dişli olan madeni alete çatal adı verilir. Çatal ilk kez olarak 11. yüzyılda, İtalya’da meyve yemek için kullanıldı. 1450’li yıllardan itibaren de, et yemeklerinde kullanılmaya başlandı. Avrupa’da çatalın kullanılıp yaygınlaşması 16. yüzyıldan sonra olmuştur. Daha önceleri altın, demir ve billurdan yapılan tipleri nadide eşyalardan sayılırdı.

İngiltere’deki yemek masalarına ulaşması ise, ancak 1620’li yıllarda oldu. On altıncı yüzyıl sonunda Fransa Kralı Üçüncü Henri et yerken çatal kullandığı için örf ve âdetlere uymadı diye çok tenkid edilmiştir. On yedinci yüzyılda kullanılanlar iki dişli ve menteşeli olduğundan ortadan katlanabiliyordu. O zamanlarda soylu ve asil bilinen Avrupalı ailelerde kullanılırdı.19. yüzyılın başına gelinceye değin, çatallar iki dişliydi. Daha sonra üç dişli çatallar moda oldu.

1880 yılından itibaren de dört dişli çatallar kullanılmaya başlandılar. İngiliz gemiciler ise, “erkekliğe yakıştıramadıkları” için 1900 yılına kadar çatala el sürmediler.

Bizde ise genellikle 19. yüzyıl sonlarına doğru kullanılmaya başlanmıştır.

Captcha işaretlenmemiş.