Dilekçe Hakkı Nedir?

Dilekçe Hakkı Nedir?

Pekçok hakkımız gibi dilekçe hakkımızdan da birçoğumuz bihaberiz. Dilekçe ve dolayısıyla bilgi edinme hakkı son derece önemli anayasal bir haktır. Bu hakkımızı sağlıklı bir şekilde kullanabilmemiz için tanımını, kapsamını ve içeriğini çok iyi bilmemiz gerekir.

Nedir Dilekçe Hakkı?

Dilekçe hakkı, anayasamıza göre;  sorulara cevap almak suretiyle bilgi edinmeyi, şikayette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve öneride bulunmak suretiyle de demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardandır. Anayasa ile güvence altına alınmış bir haktır.

Bu hakkı kimler kullanabilir ve kapsamı nedir?

Vatandaşlar ve Türkiye’de ikamet eden yabancılar (karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla) kullanabilir. Vatandaşlar ve karşılıklılık şartını sağlayan yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve TBMM'ye yazı ile başvurma hakkına sahiptir. 

Dilekçe ile başvuru yalnızca TBMM'ye veya yetkili idari makamlara yapılabilir. Herhangi bir özel kişi veya kuruma karşı dilekçe hakkı ileri sürülemez. Ayrıca bu hakkın yazılı olarak kullanılması zorunludur, aksi halde talep dinlenmeyebilir.

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre dilekçede belirli unsurların bulunması zorunludur. Bu zorunlu unsurlar: Dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresi.

Aşağıda yazılı özellikleri içeren dilekçeler incelenemez:     

-Belirli bir konuyu ihtiva etmeyen,

-Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,

-Zorunlu unsurlardan herhangi birini taşımayanlar.

Bu yazılı hususlar dışında dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Yetkili makama verilen dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi halinde, fail hakkında 6 aya kadar hapis cezası hükmolunur.

Yetkili idari makam aldığı dilekçenin sonucunu veya yapılan işlemlerin gidişatını en geç 30 gün içinde gerekçeli olarak dilekçe sahibine bildirmek zorundadır. Ancak TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan başvurularda bu süre 60 gündür.

Daha katılımcı, denetleyici, demokratik bir toplum istiyorsak başta dilekçe hakkımız olmak üzere birçok hakkımız konusunda bilinçlenmemiz gerekiyor. Unutmayın ki hiçbir resmi kurumun, sizin usulüne uygun olarak verdiğiniz dilekçeyi kabul etmeme lüksü yoktur. Gereğini yapmak zorundadırlar.

Kaynak: 3071 sayılı kanun, başbakanlık genelgesi (B.02.0.PPG.0.12-320-1327)

Captcha işaretlenmemiş.