Dış Ticaret Açığı Nedir?

Dış Ticaret Açığı Nedir?

Ülkelerin istikrarlı ve güçlü bir yapıda ayakta durabilmeleri için ekonomik dengelerin kurulması gerekir. Ekonomik dengeler birçok etkene bağlıdır. Jeopolitik konum, nüfus ve üretici insan gücü ekonomide üretim, tüketim ve verim dengesini oluşturur.

Bir ülkenin ihtiyaçlarını dışarıdan satın alarak karşılaması ithalattır. Bir ülkenin diğer ülkelere ürün satması da ihracattır. İthalat, dışalım; ihracat dışsatımdır. İthalat ve ihracat arasındaki denge ve ülkeler arasındaki ticaret, dış ticaret olarak bilinmektedir.

Dış ticaret açığı ise ithalatın ihracattan fazla olması durumunda gerçekleşen borç tutarıdır. Cari açık olarak da bilinir. Bir ülkeye giren ürünlerin maliyetinin ve satışının, bir ülkeden çıkan ürünlerin maliyetinin ve satışının üstünde olmasıdır. Bu durumda borçlanma tutarı açığa çıkar. Borçlanma durumunun oluşması dış ticaret açığına örnektir.

Captcha işaretlenmemiş.