DOP Nedir? DOP Nasıl Hesaplanır?

DOP Nedir? DOP Nasıl Hesaplanır?

DOP; Düzenleme Ortaklık Payı anlamında kullanılmaktadır. Düzenleme ortaklık payı ise imar uygulaması kapsamında  vatandaşların ulaşım, dinlenme, sosyal, kültürel ve güvenlik gibi ihtiyaçlarını karşılamak için  park, dinlenme tesisi, karakol gibi yapıların yapılması amaçlı uygun görülen yerlerin kamu yetkisi kullanılarak, özel mülkiyet sahiplerinden alınması olarak ifade ediliyor.

DOP ile MEB’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol sahaları oluşturuluyor. Ayrıca Danıştay Karslarına göre; “pazaryeri” ve “toplu taşıma yeri” de DOP kesintileriyle oluşturuluyor.

DOP oranı nasıl hesaplanır?

Düzenleme alanına giren parsellerin yüzölçümü toplamlarından, imar adalarının imar parsellerine ayrılan kısımlarının yüzölçüm toplamı çıkartılarak bulunuyor.

Düzenleme ortaklık payı oranı (DOPO) ise; düzenleme sahasında tespit edilen düzenleme ortaklık payı miktarının, bu saha içindeki kadastro veya imar parsellerinin toplam yüzölçümü miktarına oranı olarak tanımlanıyor.

18 uygulaması sırasında kesilebilecek azami DOP oranı yüzde 40’tır. Bu, mutlak surette yüzde 40 kesilir anlamında değildir. Eğer o uygulama alanında kamuya ayrılan kısım gerektiriyorsa, yüzde 40’a kadar kesinti yapılabilir.

Aksi halde, kamuya ayrılan kısım için örneğin %25 oranında bir kesinti yeterli oluyorsa, uygulayıcı kurumların %40 oranında DOP kesme gibi keyfiyeti bulunmamaktadır. Hesaplanan DOP oranı, %40’ın altında ise bu oran %40’a tamamlanmak suretiyle belediye adına arsa üretilmesinin de yasal dayanağı bulunmamaktadır.

Bir parselde 18 uygulaması yapılmış olması, aynı parselde ikinci bir uygulama yapılmasına engel değildir. Ancak, bir parselden bir defadan fazla DOP kesintisi yapılamıyor.

Captcha işaretlenmemiş.