Elektronik Kelepçe Nedir?

Elektronik Kelepçe Nedir?

Adalet Bakanlığı, 2005 yılından bu güne kadar denetim serbestlikle ilgili  2,5 milyondan fazla karar verdi.

Yine Adalet Bakanlığı’nin açıklamalarına göre, Kasım ayı itibariyle 394 bin kişi hakkında denetimli serbestlik hükümleri uygulandı. Ocak itibariyle  23 bin kişiye elektronik kelepçe takıldı. 2 bin 902 kişi elektronik kelepçe ile izlendi.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un denetimli serbestlik tedbiri yasasında cezanın infazı başlıklı 105/A maddesindeki 1 yıllık süre 2 yıla çıkartılarak kapsam genişletildi. 2012 yılı ile 2016 yılı arasında denetimli serbestlik uygulamasından toplam 364 bin 113 kişi cezaevlerinden tahliye edildi.

Denetimli serbestlik kapsamında 1 Şubat 2013’den itibaren uygulanan elektronik kelepçe ile bugüne kadar 23 bin 536 kişi takip edildiği Aralık 2016 itibariyle 2 bin 902 kişinin elektronik yöntemlerle izlenmesine devam edildiği belirtiliyor.

Elektronik kelepçe uygulamasında, 5 bin kişinin aynı anda elektronik yöntemlerle denetim ve takibinin yapılabileceği kapasiteye sahip Elektronik İzleme Merkezinde 7 gün 24 saat esasına göre 4 vardiyada 42 personel çalıştığı da ifade ediliyor.

Denetimli serbestlik kapsamında belli hakları kısıtlanmadan 4 bin 824, seçenek yaptırımlardan 4 bin 526, çocukların denetim altına alınmasından 301, hapis cezasının konutta infazından 93, koşullu salıverilme sonrası denetimli serbestlikte 73 kişi, toplamda ise 394 bin 457 kişi hakkında denetimli serbestlik uygulaması uygulanıyor.Yine verilere göre;  31 bin 560 kişi denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı işte çalıştırılıyor.

Elektronik Kelepçe Nedir?

Elektronik izleme sistemi, (Elektronik Kelepçe) hükümlün toplum içinde takip ve denetimini sağlayan etkili bir infaz yöntemi olarak açıklanıyor. Bu bazı hükümlü ve tutukluların elektronik haberleşme yöntemleri ile toplum içinde izlenmesi ve gözetim altında tutulmasını ifade ediyor.

Elektronik izleme sistemi Avrupa’nın da  çeşitli ülkelerinde uygulanıyor.  Elektronik izleme uygulamalarının el ya da ayak bilekleri için bilezik, alan izleme, alkol testi, ses doğrulama gibi çeşitli yöntemleri vardır.

Bunlardan bazıları şu şekildedir:

Alkol Ölçümü: Hükümlülerin evlerine yerleştirilen ve takip merkezinin video üzerinden izlediği nefesten alkol ölçer üniteler aracılığıyla alkol izlenimidir.

Konutta İnfaz: Hükümlünün evinde dolaşabileceği tüm alanlar belirlenmekte ve daha sonra hükümlünün ayağına kelepçe takılmaktadır.

Ses Doğrulama: Sabit ya da kablosuz hatlar üze-rinden RF izleme aracılığıyla gerçekleştirilir. Kişinin ses kaydı siteme tanıtılır ya da sisteme kayıt örneği yüklenir. Kişi kontrol amacıyla aradığında ses ile eşleştirme yapılır.

ELEKTRONİK KELEPÇE NASIL ÇALIŞIR?

Uygun kelepçe takılır. Kurcalandığında ya da yetki sınırları dışına çıkıldığında izleme merkezine alarm verir. İzleme merkezi uyup uymadığını, sokağa çıkıp çıkmadığını kontrol eder.

 ELEKTRONİK KELEPÇE NERELERDE KULLANILABİLİR?

Adli kontrol kararları, kamu yararına çalışma cezaları, ev hapsi cezaları, seçenek yaptırımlar, açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin takibi, şartlı salıverme kararları, mağdur koruma ve cinsel suçlar gibi toplum içerisinde infazı düşünülen diğer tüm kararlar elektronik izleme sistemi ile yerine getirilebilir.

Mahkumlara Elektronik kelepçe uygulaması her ne kadar takip anlamında kolaylık getiriyorsada aslında insanı aşağılayan bir durumdur. Tüm dünyada uygulanan Elektronik kelepçe Devletin güvenliği ve suçluyu takibi açısından geliştirilen önemli bir teknoloji. Ancak, mahkum açısından bakıldığında aşağılayıcı bir durum gerçekten.

Captcha işaretlenmemiş.