Emzirme Ödeneği Nedir? Emzirme Ödeneği Nasıl ve Nereden Alınır?

Emzirme Ödeneği Nedir? Emzirme Ödeneği Nasıl ve Nereden Alınır?

Emzirme Ödeneği ( Süt Parası ) Nedir?

Emzirme ödeneği sağlık hizmeti sağlayan sigorta kollarından olan analık sigortasından yapılan sosyal sigortalar yardımlarından bir tanesidir. Halk arasında “süt parası” olarak da bilinen emzirme ödeneği çocuğu olan sigortalılara belirli şartlarla verilmektedir.  Emzirme ödeneğinden faydalanabilmek için doğum yapan kişinin sigortalı olma şartı bulunmamaktadır. Kocası sigortalı olarak çalışan ev hanımı da emzirme ödeneği alabilmektedir.  Süt parası yani emzirme ödeneği doğum yapan vatandaşlara maddi olarak yardım edilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Emzirme Ödeneği Kimlere Verilir? Kimler Süt Parası Alabilir ?

Sigortalı kadın veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması sebebiyle erkeğe emzirme ödeneği verilir. Bu 5510 sayılı ilgili kanunun 4. maddesinde şu şekilde ifade edilmektedir; “Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.”  Hukuki tabiri Türkçeleştirecek olursak SSK’lı çalışanlar ile BağKur’lu esnaflar, muhtarlar, çiftçiler ve şirket ortakları emzirme ödeneği alabilmektedir.

Emzirme Ödeneği ( Süt Parası ) Alma Şartları Nelerdir?

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için;

 1. Hizmet akdine tabi (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,
 2. Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması
 3. Doğan çocuğun veya çocukların yaşaması şarttır. Emzirme ödeneğinde zaman aşımı hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 sene olarak belirtilmiştir.

Emzirme Ödeneğine Nasıl Başvuru Yapılır? Nasıl Alınır?

Emzirme ödeneği almaya hak kazanmış sigortalılara ya da sigortalı eşlerine kimlik paylaşım sistemi üzerinden tespiti yapılarak verilmektedir. Herhangi bir talep şartı ya da belge istenilmez. Ancak sisteme geç düşmesi durumunda ya da daha erken yatırılmasını isterseniz bizzat başvurmanızda fayda var. Bunun için de ikamet ettiğiniz yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine talep dilekçesi ve doğum raporu ile bizzat başvuru yapmalısınız. Başvuru için gerekli belgeler sadece talep formu, doğum belgesi, evlilik cüzdanının fotokopisi ve bebeğin doğum tarihi itibariyle sigortalıya ait 120 gün hizmet süresi bulunduğunu gösterir vizitesidir. Süt parası almak için başvuru yaptığınızda 2 gün içerisinde cevap verilerek ödeme yapılmaktadır. Ancak sistemsel yoğunluklar sebebiyle bu süre bazı durumlarda uzayabilmektedir.

Emzirme Ödeneği Ne Kadardır? Kaç Paradır?

Emzirme ödeneği miktarları yıllara göre ;

 • 2008 yılı için 50 TL
 • 2009 yılı için 70 TL
 • 2010 yılı için 75 TL
 • 2011 yılı için 80 TL
 • 2012 yılı için 89 TL
 • 2013 yılında 94,00 TL
 • 2014 yılı için 103 TL
 • 2015 yılı için  112 TL
 • 2016 yılı için 122 TL

Emzirme Ödeneği Kaç Ay Verilir? Süt Parası Her Ay Alınır Mı?

Emzirme ödeneği her doğum için bir kereye mahsus olmak suretiyle verilmektedir. Doğum yaptığınız sırada resmi nikahlı olmanız şartıyla gerekli incelemeler yapılıp süt parası almaya hak kazanırsanız 6 ay boyunca yukarıda vermiş olduğumuz ücretler kadar emzirme ödeneği alırsınız.

Emzirme Ödeneği Memura Verilir Mi ?

Yukarıda belirtmiş olmamıza rağmen “Memurlar emzirme ödeneği alabilir mi?” sorusu devlette.com sitesine sıkça sorulan sorulardan bir tanesidir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 16 ncı maddesinde şu hüküm bulunmaktadır: “Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, çocuğun yaşaması şartıyla doğumdan sonraki altı ay süresince her ay, doğum tarihinde geçerli olan asgarî ücretin üçte biri tutarında emzirme ödeneği verilir” Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinde, 5510 sayılı Kanunda yer alan kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin hükümlerin kamu görevlileri hakkında (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara) uygulanmayacağı belirlenmiştir.

Bu nedenle emzirme ödeneğinden memurlar yararlanamayacaktır. Bu yararlanamama durumu, hem 1 Ekim 2008′den önce hem de 1 Ekim 2008′den sonra memur olanlar için söz konusudur.

Emzirme Ödeneği Nereden Alınır?

Emzirme ödeneği yani süt parası almaya hak kazanmanız durumunda kimliğiniz ile Ziraat Bankası‘na giderek hakkınızı çekebilirsiniz. Sizden kimlik harici herhangi bir belge istenmez.

Emzirme Ödeneği ( Süt Parası ) Sorgulama

İnternet üzerinden emzirme ödeneği ya da süt parası sorgulama yapabileceğiniz herhangi bir site bulunmamaktadır. O yüzden gidip bankanıza emzirme ödeneği yattı mı diye kontrol etmekten başka seçeneğiniz yoktur.

 

Captcha işaretlenmemiş.