Erime Nedir? Erime Nasıl Gerçekleşir?

Erime Nedir? Erime Nasıl Gerçekleşir?

Erime ya da termal füzyon, katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesi. Bu fiziksel olayın meydana geldiği sıcaklığa erime sıcaklığı denir. Erime, donmanın tersi olarak da ifade edilebilir; zira donma olayında madde ısı verir, erime olayında madde ısı alır.

Erime sıcaklığı

Erime sıcaklığı katı maddelerde ayırt edici bir özelliktir. Erime sıcaklığı maddeden maddeye değişir. Bu basınca ve saflığa bağlı olarak değişir. Aynı türden saf maddelerin erime ve donma sıcaklıkları eşittir. Saf maddelerde erime olayı gerçekleşirken sıcaklık sabittir, aynı zamanda ısı artışı devam etmektedir ve bu ısı artışı katı madde tamamen eriyene kadar devam eder. Sonrasında tamamen eriyen maddenin ısı ve sıcaklık artışı bir sonraki hal değişimine kadar sürekli artar.

Bazı maddelerin erime sıcaklıkları
  • Civa -39 °C
  • Naftalin 79 °C
  • Tuz 800 °C
  • Demir 1532 °C

Maddeler hal değiştirmektedir. Maddeler dört fazda bulunurlar. Bunlar katı, sıvı, gaz ve plazma halidir. Maddelerin hal değişimi ısı, sıcaklık ve basınç ile ilgilidir. Maddeler bir fazdan başka bir faza ısı, sıcaklık ve basınç etkisiyle gerçekleşmektedir.

Katı bir maddenin sıvı bir madde haline gelmesine erime denir. Katı bir madde sıvı hale gelirken ısı kazanır. Böylece maddenin tanecikleri arasındaki boşluklar artar. Belli bir noktaya geldiğinde katı hal, sıvı hale dönüşür. Sıcaklık hal değişiminde sabit kalır. Böylece bir faz değişikliği oluşur. Erimenin gerçekleşmesi için her maddenin belli bir sıcaklık değeri bulunmaktadır.

Su için erime noktası donma noktasıyla aynıdır. Su sıfır derecede donar. Isı kazandıkça da sıfır dereceden itibaren erimeye başlar. Erime ısı değerinin artmasıyla ilgilidir. Çünkü ısı arttıkça sıcaklık da artar. Isı maddeye enerji kazandırır. Bu enerji kinetik enerjiye dönüşerek katı maddeyi oluşturan taneciklerin birbirinden uzaklaşmasına neden olur. Bu da belli bir noktada katı maddenin sıvılaşmasına neden olur.

Hal değişimi maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Çünkü her madde, belli bir sıcaklıkta belli bir ısı değerinde hal değişimine uğramaktadır. Bu da maddelerin yapısıyla doğrudan etkilidir. Maddelerin kendilerine has yapısı hal değişiminde ortaya çıkabilir.

Captcha işaretlenmemiş.