Evde Çalışan Temizlikçinin Sigortası Nasıl Yapılır?

Evde Çalışan Temizlikçinin Sigortası Nasıl Yapılır?

Türkiye’de son dönemde sosyal güvenlik hizmetleri kapsamında önemli değişiklikler yapıldı. Özellikle ev hizmetlerinde çalışan kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirimi ve ödemeleri kolaylaştırıldı. 

SGK’nın GSM operatörleriyle imzaladığı protokol sayesinde, ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanların sosyal güvenlik bildirim ve ödemeleri kısa mesaj yoluyla yapılabiliyor. Ancak konu ile ilgili hala bilinmeyen detaylar bulunuyor. Bildirimler nasıl ve nereye yapılacak, sigortalı için ne kadar prim ödenecek gibi sorular dikkati çekiyor.

Hangi işler ev hizmeti sayılır?

Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması işleri ev hizmeti sayılıyor. Çocuk, yaşlı veya özel bakım işinin ev hizmetinde çalışanın evinde ya da hastane, bakımevi vb yerlerde yapılması da ev hizmetleri içerisinde bulunuyor.

Aynı evde oturan üçüncü dereceye kadar akraba olanların yaptıkları işler ise ev hizmeti sayılmıyor.

Ev sahibi işveren mi çalıştıran mı?

Ev işlerinde çalıştırılan işçinin aylık çalışma süresine göre ev sahibinin unvanı değişiyor. Ev hizmetlerinde çalışan işçinin ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla ise, ev sahibi bu durumda işveren olarak kabul ediliyor. Ancak işçinin ev hizmetlerinde çalışma süresi aylık 10 günden az ise, bu durumda ev sahibi ‘çalıştıran’ olarak kabul ediliyor.

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı

Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranlar hakkında bu işlerin ay içinde 10 günden az ve 10 günden fazla yapılıp yapılmadığına göre işlem yapılıyor. Ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılıyor, primleri çalıştıran kişi tarafından ödeniyor, sigortalılar isterlerse takip eden ayın sonuna kadar uzun vade (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödeyebiliyor. Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanların primleri ise işverenleri tarafından kolay işverenlik uygulamaları çerçevesinde ödeniyor.

Evinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar, bu kişiler için çalıştırdıkları her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödüyor. İş kazası ve meslek hastalığı primi 1/1/2017- 31/12/2017 tarihleri arasında bir gün için ödenecek tutar 1,19 liradır.

Başvuru nasıl yapılıyor?

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için ev sahibi “Ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılacaklara ilişkin form” ile Kuruma müracaat ediyor. Bu çerçevede “www.turkiye.gov.tr” uygulaması aracılığıyla da müracaat yapılabiliyor. Bu şekilde müracaat edecekler “e-hizmetler” menüsünden “SGK”yı seçerek “4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama” ekranından çalıştırılan sigortalının TC numarası ve çalıştırılan gün girilerek sigortalı bildirimi yapılıyor. “www.turkiye.gov.tr” uygulamasından müracaat edenlerin ayrıca “Ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılacaklara ilişkin form” düzenlenmesine gerek bulunmuyor.

Çalışanların kolay tescil edilebilmesi, tahsilatın daha kolay yapılabilmesi için cep telefonu kısa mesaj servisi (SMS) aracılığı ile de işlem yapılabiliyor. SMS uygulamasının, ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az çalışanlar için öncelikle sigortalı çalıştıracak kişinin bir defaya mahsus SMS ile kendi TC numarasını yazıp “5510” kısa mesaj servisine kendini “çalıştıran” olarak kaydettirmesi, daha sonra çalıştıracağı kişinin TC numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini “5510” kısa mesaj servisine göndererek sigortalı için tescil kaydı oluşturulması yoluyla yapılıyor. Ayda 10 günden az çalışanların ayın farklı çalışma günleri için ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini “5510” kısa mesaj servisine her bir gün için ayrı SMS gönderilmesi gerekiyor.

Kullanılacak cep telefonu hattının Mobil Ödeme’ye açık olması gerekiyor. Kuruma doğrudan ya da posta yoluyla, “www.turkiye.gov.tr” uygulamasından müracaat edenler iş kazası ve meslek hastalığı primini banka aracılığı ile, Kısa Mesaj Servisi (SMS) ile müracaat edenler ise cep telefonu hatlarına tanımlı TL’leri ile veya cep telefonu faturaları ile ödeyebiliyor.

Captcha işaretlenmemiş.