Fauna nedir?

Fauna nedir?

Fauna veya direy, belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümüne verilen addır. Yeryüzünde ekolojik olarak sınırlanabilir bir yaşam alanında bulunan hayvan türlerinin tamamıdır. Bakteriler gibi tek hücreli canlılar genellikle Flora (botanik) içinde değerlendirilir.

Bir ülkede yaşayan hayvanları en küçüğünden, en büyüğüne kadar tek bir ad altında toplamak gerektiği zaman buna o ülkenin faunası denir. Tekrar belirtmek gerekirse; Fauna veya direy, belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümüne verilen addır. Yeryüzünde ekolojik olarak sınırlanabilir bir yaşam alanında bulunan hayvan türlerinin tamamıdır. Örneğin; Türkiye'nin Örümcek Faunası, Antalya ilinin böcek faunası ya da Jura devri sürüngen faunası.

Fauna Flora

Fauna, her ülkede değişiktir. Daha çok o ülkenin bitki örtüsü ve ortama uyma şartlarıyla yakından ilgilidir. Gerçekten de yalnız ortama uyabilen hayvanlar hayatta kalabilirler. Meselâ böcek yiyerek beslenen böcekçil bir hayvan, ancak böceklerin çok bulunduğu yerlerde yaşayabilir. O bölgede böceklerin azalıp yok olmaya başlaması hâlinde, yaşamak için ya göç edip başka yerlere gitmek ya da yiyecek çeşidini değiştirip daha başka şeyler de yemek zorundadır. Ekoloji adı verilen bilim dalı, hayvanlar, bitkiler ve tabii ortam arasındaki hayat ilişkilerini inceler.

Captcha işaretlenmemiş.