Hukuk Fakültesi Mezunları Hangi İşleri Yapabilir?

Hukuk Fakültesi Mezunları Hangi İşleri Yapabilir?

Hukuk fakültesi mezunları yahut mezun adaylarının yönelebilecekleri meslek önerileri

Avukatlık

Hukuk fakültesi deyince akla gelen ilk meslek, elbette ki avukatlıktır. Mesleğe kabul için neredeyse herhangi bir yeterlilik aranmayan avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için Avukatlık Kanunu madde 3'teki koşulları taşıyor olmak yeterli. Bunlar ise:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Bir hukuk fakültesinden mezun olmuş olmak,
  • Avukatlık stajını tamamlayarak, staj bitim belgesi almış olmak,
  • Levhasına yazılmak istediği Baro çevresinde ikamet etmek,
  • Avukatlığa engel yasal bir engeli bulunmamak,

Bu koşulları taşıyan bir hukuk mezunu, avukatlığa hak kazanabilmektedir. Türkiye Barolar Birliğinin rakamlarına göre Türkiye'de yaklaşık 100.000 avukat bulunmaktadır.  Avukatlık mesleğini seçen bir hukuk fakültesi mezunu için birçok farklı seçenek bulunduğunu; serbest ya da sözleşmeli avukatlık, bir şirkette yahut kamu kurumunda avukatlık veya hazine vekilliği gibi mesleki bir alana yönelmenin mümkün olduğunu da ilave etmek gerekir 

Hakimlik

Avukatlıktan sonra en çok tercih edilen meslek belkide Hakimlik ve Savcılıktır . 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda öngörülen koşulları taşıyan bir hukuk fakültesi mezunu, yazılı sınav ve sözlü mülakat aşamalarını geçtikten sonra başlayan staş dönemini ve staj sonunda yapılan sınavı tamamladığı taktirde mesleğe kabul edilir.

Savcılık

Savcılık, hukuk fakültesi mezunları için avukatlık ve hakimliğin ardından en çok tercih edilen üçüncü meslektir. Savcılık mesleğine kabul edilme koşulları ile hakimlik mesleğine kabul şartları aynıdır. Savcılık için de hakimlik mesleğinde olduğu gibi yazılı sınav ve mülakat koşulları ile staj ve staj bitim sınavını başarıyla tamamlamak gerekir.

Akademisyenlik

Akademik kariyer, bir hukuk mezunu için üst sıralarda düşünülebilecek mesleklerdendir . Akademisyenlik, daha çok sürekli araştırma ve eğitim faaliyetlerine ilgi duyanlar için uygun bir meslek dalıdır. Akademik kariyer için lisans eğitiminden sonra sırasıyla yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamak ve iyi derecede bir yabancı dil biliyor olmak gerekir. Ayrıca çalışılmak istenilen üniversitenin düzenleyeceği yazılı ve sözlü sınavları da başarıyla geçmek gerekir . Ülkemizde sayıları giderek artan hukuk fakülteleri baz alındığında, hukuk alanında akademisyen ihtiyacının bulunduğu açıktır.

Noterlik

Noterlik de, yalnızca hukuk fakültesi mezunlarının yapabileceği bir meslek olarak 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nda düzenlenmiştir. Noter olabilmek için Noterlik Kanunu madde 7'de öngömrülen staj koşullarını taşıyor olmak gerekir. Staj süresi 1 yıldır. Stajın tamamlanması sonrasında belirli koşullarında varlığı halinde noterlik belgesi almaya hak kazanılır.

İcra Müdürlüğü

Adalet Bakanlığı son yıllarda icra müdürlüğü ve yardımcılığı kadrosu için hukuk fakültesi mezunlarını tercih etmektedir . 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki koşulları taşıyan adaylar ÖSYM  tarafından düzenlenen sınavda başarılı olmalarının ardından icra müdür ve yardımcılığı kadrosuna atanırlar. Yazılı sınav ÖSYM tarafından düzenlenir fakat sınav ilan ve usulü Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir.

Bakanlıklarda Uzman ve Müfettişlik

Hukuk fakültesi mezunları için yukarıda sayılanlar dışında birçok iş farklı meslek kolunda çalışma imkanı bulunmaktadır . Çeşitli bakanlıklarda uzman ya da müfettiş kadrosuyla çalışma olanağı bulunmaktadır. Bu kadrolarda çalışabilmek için KPSS sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

Banka ve Finans Kuruluşlarında Danışmanlık, Hukuk Müşavirliği

Banka ve finans kurumları , bünyelerinde hukuk danışmanı , hukuk müşaviri kadrosuyla hukukçu personel istihdam etmektedir. Bu kadrolarda çalışabilmek için kurumların kendi yeterlilik sınavları ile ilan ettiği diğer koşulları taşımak gerekmektedir.

Kaymakamlık

Kaymakamlık mesleği kadrolarında Siyasal bilgiler i İktisadi ve İdari Bilimler gibi alanların yanı sıra, Hukuk Fakültesi  mezunları da ihdas edilmektedir. Bunun için KPSS A Grubu sınavından başarılı olmak ön koşuldur.

Her İş

Hukuk fakültesi mezunu her işi yapabilir. Bir hukuk mezununun çalışabileceği meslekler yalnızca sayılanlarla sınırlı değildir. Hukuk fakültesi mezunu almış olduğu geniş hukuk formasyonuyla birçok kamu kurumunda yahut özel sektörde çok çeşitli alanlarda çalışabilir. Birçok  belediye başkanı, müsteşar ve milletvekilinin hukukçu olduğunu hatırlatmak isteriz. 

Bu bilgiye de gözatmak isteyebilirsiniz!
image
Noter Nedir? Kimler Noter Olabilir?
  .

Captcha işaretlenmemiş.