"Her koyun kendi bacağından asılır" atasözünün anlamı nedir?

Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar atasözünün anlamı nedir?

Dağ dağ üstüne olur, ev ev üstüne olmaz atasözünün anlamı nedir?

Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur atasözünün anlamı nedir?

Dağ dağa küsmüş, dağın haberi olmamış atasözünün anlamı nedir?

Dağ başına harman yapma, savurursun yel için; önüne değirmen yapma, öğütürsün sel için atasözünün anlamı nedir?

Dağ başına kış gelir, insan başına iş gelir atasözünün anlamı nedir?

Dağ ardında olsun da yer altında olmasın atasözünün anlamı nedir?

Dağ başı dumansız olmaz atasözünün anlamı nedir?

Dadandırma kara gelin, dadanırsa yine gelir atasözünün anlamı nedir?

Dağ adamı, hasta eder sağ adamı atasözünün anlamı nedir?

Yavuz at, yemini kendi artırır atasözünün anlamı nedir?

Yaz yalan, kış gerçek atasözünün anlamı nedir?

Yazın araması, kışın taraması olmasa herkes besler mandayı atasözünün anlamı nedir?

Yaza çıkardık danayı, beğenmez oldu anayı atasözünün anlamı nedir?

Yuvayı yapan dişi kuştur atasözünün anlamı nedir?

Yenenle yanana ne dayanır atasözünün anlamı nedir?

Yürük ata paha olmaz atasözünün anlamı nedir?

Yazın gölge hoş, kışın çuval boş atasözünün anlamı nedir?

Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer atasözünün anlamı nedir?

Yengece Niçin yan yan gidersin demişler; 'Serde kabadayılık var.' demiş atasözünün anlamı nedir?

Yenecek aş, buğundan belli olur atasözünün anlamı nedir?

Yeni dosttan vefa gelmez atasözünün anlamı nedir?

Yük altından eşek kalır atasözünün anlamı nedir?