KEP Nedir?

KEP Nedir?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.

Gönderilerin içerikler KEP Hizmet Sağlayıcısı tarafından okunamamakta, kopyalanamamaktadır. Yazışmalarınızı KEP ile yaparak zaman kaybından kurtulurken aynı zamanda kâğıt kullanmadığınız için doğaya katkıda bulunursunuz.

KEP Kullanım Alanları Nerelerdir?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aşağıda sıralanmış alanların yanı sıra, yer ve mekân bağımsız resmi belge paylaşımı yapmanız gereken tüm alanlarda kullanabileceğiniz, iş ve özel hayatınızı kolaylaştıran, size daha fazla zaman kazandırarak, kullanım ve takip kolaylığı sağlayan bir sistemdir.

KEP’i nerelerde kullanılır?

 • Tebligat gönderimi / alımı
 • Ekstre gönderimi / alımı
 • Talimat gönderimi / alımı
 • Ödeme emri gönderimi / alımı
 • Bildirim gönderimi / alımı
 • İhtar, ihbar gönderimi / alımı
 • Mutabakat, sözleşme gönderimi / alımı
 • Fatura gönderimi / alımı
 • Beyanname gönderimi / alımı
 • Bildirge gönderimi / alımı
 • Teklif, sipariş, sipariş onayı gönderimi / alımı
 • Başvuru gönderimi / alımı
 • Dilekçe gönderimi / alımı
 • Duyuru ve çağrıların yapılması
 • İştirak taahhütnamesi gönderimi / alımı
 • Sözleşme gönderimi / alımı
 • Müşteri şikâyetlerinin bildirilmesi / alınması
 • Özgeçmiş gönderimi / alımı

KEP Mevzuatı

Kayıtlı Elektronik Posta sistemi ile ilgili yasal düzenleme 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer almıştır. Kanunun ilgili hükümleri aşağıdaki gibidir;

• Madde 18 (3): “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.”
• Madde 1525 (2): “Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.”

Captcha işaretlenmemiş.