Meme Ağrısının Sebepleri Nelerdir?

Meme Ağrısının Sebepleri Nelerdir?

Meme ağrısı kadınlarda en sık rastlanan yakınmadır. Hemen her kadın hayatının bir evresinde meme ağrısı ile yüzleşir. Meme ağrısı genel olarak nispeten genç kadınlarda (adet görmekte olan) görülür, görece olarak daha az olmakla birlikte, menopoz sonrası kadınlarda da meme ağrısı yakınması olabilir. 

Meme ağrısı bazı kadınlarda hayatlarının bir döneminde yaşam kalitesini bozacak kadar şiddetli olabilmektedir. Göğüs kafesin bölgesinde yer alan eklem ve kaslardan kaynaklanan ağrı meme ağrısı ile karışabilmektedir. 

Meme kanseri olan kadınların bir kısmı ağrı yakınması ile hekime başvururlar. Halk arasında ağrıyorsa kanser değildir sözü gerçeği yansıtmaz. Adet görmekle değişmeyen, sürekli aynı yerde olan ağrının, meme kanseri bulgusu olasılığı az da olsa vardır. Bu nedenle bu kişilerin uzman bir hekime başvurmaları gerekir. Ağrının şekli bazen zonklayan tarzda, bazen yanma tarzında bazen de zaman zaman gelen bıçak saplanır şeklinde olabilir. Ağrının koltuk altına veya kola yayılması sık rastlanan bir bulgudur. 

Bulgular 

Siklik  (adet düzeni ile ilişkili) ağrılar

Genel olarak adet görme döneminin ikinci yarısında artan ağrılar adet görmekle rahatlar. Bu tip ağrılara siklik ağrı(adet dönemi ile ilişkili) diyoruz. Siklik ağrılar (adet görmekle rahatlayan) tamamen adet döneminde değişen hormonal değişime ve bunun sonucu memenin adetin ikinci yarısı gebeliğe hazırlanması ile ortaya çıkmaktadır. Bu tip ağrının genellikle meme kanseri ile ilgisi yoktur. Bu tip ağrılar genel olarak her iki memede birden olur. Daha çok memenin dış ve üst kısımlarında koltuk altına doğru olan bölgede görülür. Memede hassasiyet gerginlik ve şişkinlik gibi bulgular ile birliktedir. Adet görme zamanı yaklaştıkça ağrılarda artış gözlenir.  Adetin başlaması ile birlikte ağrıda azalma başlar. 30 ve 40 yaşlardaki kadınlarda daha sık gözlenir. Bazı ağrılar adet görmekle birkaç gün rahatlayıp sonra hemen artmaya başlarlar, bu da siklik ağrı grubuna girer. 

Non Siklik (adet düzeni ile ilişkisiz) ağrılar

Bazı kadınlarda ise ağrı adet döneminin her evresinde değişiklik göstermeden devam eder, buna da nonsiklik (adetle ilgisi olmayan ağrı) diyoruz. Genel olarak sadece bir memede ortaya çıkar ve bir bölgede yerleşir. Bu tip ağrılar genel olarak yanma acıma şeklinde kendini gösterir nadir olarak tüm memeye ve koltuk altına yayılır. Daha çok 40 veya 50 yaşlarındaki kadınlarda gözlenir veya menopozdaki kadınlarda ortaya çıkar 

Meme Ağrısının Sebepleri Nelerdir?

Meme ağrısının gerçek sebebi genel olarak tam bilinemez bu nedenle konuyu açıklamaya çalışan birçok teori vardır. 

Hormonal durum

Siklik ağrının adet döneminde değişen hormonal değişim ile ilgisi vardır. Bu ağrı bu nedenle gebelik veya menopoz ile geçer.

Östrojen ve progesteron hormonu tedavisi gören kadınlarda da meme ağrısının ortaya çıkması oldukça sık rastlanan bir yan etkidir.

Kist

Memede bulunan kistler belirli bir boyutun üzerine ulaştığı zaman ağrıya neden olabilirler. “ cm üzerindeki boyuttaki kistler ağrıya sebep oluyorlar ise bir enjektör ile girilerek boşaltılır. Bu durumda ağrı hemen geçer. 

Travma

Memeye yönelik vurma çarpma gibi travmalar daha sonra artan şekilde ağrı sebebi olabilirler. Bazen bölgede yağ nekrozu gelişebilir ve bu ağrılar uzun sürebilir. Bazen de ile kitle şeklinde gelebilir. 

Artrit

Kaburga kemiği ile öndeki göğüs kemiği(iman tahtası) arasında eklem vardır. Bazen bu eklemde artrit gelişebilir ve ağrıya neden olur. Kaburga kemiği üzerine baskı uygulandığında ağrının arttığı gözlenir. Antienflamatuvar tedavi uygulanır. 

Ven trombozu

Bazen meme derisi altında yer alan toplar damarlar tıkanır(tromboz). Bunun ağrı dışında bir zararı yoktur. Ele ip şeklinde deri altında kitle ele gelir. Böyle durumlarda tüm vücudu tutan bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır 

Kas ağrısı

Meme dokusu göğüs kasları üzerinde yer alır. Bazen bu kaslarda  tutulma sonucu ağrı gelişebilir. Antienflamatuvar ve kas gevşetici tedavi uygulanır. 

Fibrokistik değişiklikler

Memede görülen fibrokistik değişiklikler, memede rastladığımız en önemli ağrı sebepleri başında gelmektedir. Bu konu, özelliği nedeni ile ayrı bir bölüm halinde ele alınmıştır. 

Hücre yağ asit oranı dengesizliği

Diğer bir teoriye göre memede ortaya çıkan ağrının sebebi hücrelerdeki yağ asitlerinin oranının dengesizliğidir. Bu dengesizliğin giderilmesi ile ağrının azaltılması mümkün olabilir ( bakınız tedavi bölümü) 

Adet düzensizliği

Düzensiz adetlerin bazı hastalarda, meme yakınmalarının artırdığı görülmüştür 

Tiroid bezi ve pankreas hastalıkları

Tiroid bezi hastalıkları ve şeker hastalığı gibi bazı hastalıklarda meme ağrıları artmaktadır. 

Hipofiz bezi tümörü

Beyinde yer alan hipofiz bezinden kaynaklanan kanda prolaktin hormonu yüksekliği önemli bir ağrı nedenidir. Bu hastalardan memeden sıvı gelmesi de gözlenebilir. 

Memelerin iri olması

İri göğüslü kadınlarda ortaya çıkan ağrının en önemli nedeni memeni ağırlığıdır. Bu ağrılara sırt ve boyun ağrıları da eşlik etmektedir. Uygun sutyen kullanılması ile azaltılabilir. 

İnfertilite tedavisi

İnfertilite ( bebeğin olması için yapılan tedavi)tedavisi gören kadınlarda veya doğum kontrol hapı kullanana kadınlarda meme ağrısı ortaya çıkabilir 

Antidepressan ilaç kullanımı

Bazı antidepressan ilaçlarında (psikolojik sorunlar için kullanılan ilaçlar)  meme ağrısına yol açtıklarını bildiren çalışmalar vardır (fluoxetine (Prozac) ve sertraline

(Zoloft gibi ). Buna karşılık  bazı antidepressan ilaçların da meme ağrısını geçirdiğini gösteren çalışmalar vardır. 

İnfeksiyon

Memede abse veya enfeksiyon gelişen hastalarda da ağrı önemli bir klinik bulgudur. Beraberinde kızarıklık, ısı artışı ve şişme gibi bulgular da vardır. 

Emosyonel değişiklikler (duygusal değişiklikler)

Kişilerin emosyonel (psikolojik) durumlarında meydana gelen değişiklikler de meme ağrılarının başlıca sebeplerinden birisidir. Aşırı üzülme ve stres hallerinde meme ağrısında artış gözlenebilir. Aile yakınları arasında veya yakın çevrede meme kanseri ortaya çıkan kadınlarda meme ağrısı artışı da sık gözlenen psikolojik bir problemdir. 

Ne zaman hekime başvurulmalı? 

Ağrı kadınlarda, meme ile ilgili en sık yakınmaların başında gelir. Hekime başvurma nedenlerinin başında gelir. Adet görmekle azalan meme ağrısı siklik ağrı grubuna girer. Eğer aşırı bir rahatsızlık vermiyor ise mutlaka bir hekime muayene olmak gerekmez. Normal kontrolleri yaptırmanız yeterli olacaktır.

Eğer ağrı ile birlikte bir kitle ele geliyorsa mutlaka bir hekime muayene olmak gerekir.

Adet görmekle değişmeyen ve hep aynı noktada olan ağrı için de mutlaka bir hekime muayene görmek gerekir.

Ağrı ile birlikte kızarıklık, şişme, ısı artışı gözleniyorsa, bir enfeksiyon gelişiyor olabilir ve mutlaka bir hekime muayene olmak gerekir. 

Meme ağrısının tedavisi

Bilinen etkenlere yönelik tedaviler 

Tedavi öncelikle bilinen bir etken varsa buna yönelik olmalıdır. Kullanılan bazı ilaçlar veya tedaviler varsa bunların kullanılmasına ara verilir veya geçici olarak ağrı ile birlikte yaşanır. 

Eğer enfeksiyon bulguları varsa mutlaka bir uzman tarafından muayene edilmelidir. Memede enfeksiyon tedavisi ayrı bir bölüm olarak ele alınmıştır. 

Düzensiz adetlerin bazı hastalarda, meme yakınmalarının artırdığı görülmüştür. Uygun tedaviler ile adet düzensizlikleri giderildiğinde buna bağlı ağrı yakınmaları düzelir. 

Tiroid bezi hastalıkları ve şeker hastalığı gibi bazı hastalıklarda meme ağrıları artmaktadır. Bu hastalıkların tedavisi ile bunlara bağlı ağrı yakınmaları azalır. 

İri göğüslü kadınlarda ortaya çıkan ağrının en önemli nedeni memenin ağırlığıdır. Bu ağrılara sırt ve boyun ağrıları da eşlik etmektedir.  Bu kadınlarda cerrahi olarak yapılan meme küçültme ameliyatları ağrı nedeni ortadan kaldırılır. 

Beyinde yer alan hipofiz bezinden kaynaklanan kanda prolaktin hormonu yüksekliği önemli bir ağrı nedenidir. Bu hastalardan memeden sıvı gelmesi de gözlenebilir. Bu hormonun salgılanmasını baskılayan ilaç tedavileri ile sorun ortadan kaldırılabilir. 

Östrojen ve progesteron hormonu tedavisi gören kadınlarda meme ağrısının ortaya çıkması oldukça sık rastlanan bir yan etkidir. Bu tedavilere yönelik yapılan girişimler ile ağrı tedavi edilir. 

İnfertilite ( bebeğin olması için yapılan tedavi) tedavisi gören kadınlarda veya doğum kontrol hapı kullanana kadınlarda meme ağrısı ortaya çıkabilir. Bu durum geçici bir nedendir ve tedavi sona erince bu sebebe bağlı ağrı yakınması ortadan kalkar. 

Kişilerin emosyonel (psikolojik) durumlarında meydana gelen değişiklikler sonucu ortaya çıkan ağrılar,  psikolojik uygun tedaviler ile rahatlatılır. 

Yakınmaların azaltılmasına yönelik tedaviler 

Öncelikle yanma gibi yakınmalar için ağrı kesici ve antienflamatuar ilaçlar kullanılabilir.  Memeye uygun beden sütyen giyilmesi de rahatlama sağlamaktadır. 

E vitamini kullanımı, geçmişte meme ağrısı tedavisi için önerilmiş ise de yapılan bilimsel çalışmalar bu tedavinin etkisini desteklememiştir. 

Bazı kişilerde gözlenen östrojen hormonunun normalden yüksek olduğu durumlarda memede ağrını arttığı gözlenmiştir. Östrojen hormonunun meme üzerine olan etkilerini azaltmak amacı ile progesteron hormonu verilmesi ile ortaya çıkan ağrını düzeldiği gözlenmiştir. 

Kafein alınmasının fibrokistik değişiklikleri artırdığı bildirilmektedir. Kahve, çay, kolalı içecekler, çikolata gibi yiyeceklerin kesilmesi ile kafein alımı sınırlandırılabilir; bira peynir şarap gibi mayalı gıdalar azaltılabilir. Bu içecek ve gıdalardan uzak durulması ile meme ağrısının azaldığı gözlenmiştir. 

Danazol, tamoksifen,toramifen gibi ilaçlar ile meme ağrısının düzeldiği bildirilmektedir. Bu ilaçların yan etkileri nedeni ile ancak çok şiddetli meme ağrısı olan ve yaşam kalitesi ileri derecede bozulan kişilerde kısa süreler ile mutlaka hekim kontrolünde kullanılması önerilmektedir.

Captcha işaretlenmemiş.