Mika Nedir?

Mika Nedir?

Genel olarak cam gibi renksiz bir cisimdir. İnce ince pul ve levhalardan meydana gelmiştir. İçindeki bileşiklere göre renkli de olabilir. Mika, içinde demir, kalsiyum, lityum, flüor yahut magnezyum elemanlarından bir veya birkaçı bulunan bir maddedir. Başlıca çeşitleri: Muskovİt (akmika), paragonit (sodyumlu mika), flogopit (magnezyumlu mika), margarit (kalsiyumlu mika) ve diğerleridir. Mika sıcaklığa karşı dayanıklıdır.

İletken olmadığı için bazı elektrik aletlerinde (mesela elektrik ütüsü), ısıya dayanıklı olduğu için de soba, fırın önlerinde, elektrikli ızgaralarda kapak olarak kulanılır. Tabii mikalar dört grupta toplanır.

1. Alkali mika (muskovit ve para gonit),
2. Magnezyumlu mika (biytit ve filogopit),
3. Fluor ve lityumlu mika, 4) Kalsiyumlu mika (margarit).

Mikaların morfolojisi ve fizik özellikleri, çoğunlukla birbirine çok benzer ve hepsi monoklinal holoedride kristallenir. Mikaların bazısı, yüzeyine paralel olarak dilinimlidir. Dilinim yüzeyleri esnek olup, sertliği, yönlere, yüzeylere göre değişir. Mikalar optik bakımından negatiftir. Tabiatta pekçok bulunan bir mineral olup, çeşitli magma taşlarında, kristaller halinde bazı çökelti taşlarında önemli bir bileşen olarak bulunur.

Kağıt kadar ince olabilen bu tabakalar sert ve çok yüksek ısıya da dayanıklıdır. Bunun için, sobaların küçük, göz pencerelerini kapamakta, yüksek ısıda, ateşe yakın yerde çalışanların taktığı özel gözlüklerde kullanılır. mikanın belirgin bir özelliği de iletken olmayışıdır. Dolayısıyla bazı elektrik apareylerinin izolasyon (yalıtkanlık) gereken kısımlarında da mikadan yararlanılmaktadır. Böylece güven sağlanmış olur.

Ruslar pencere camı yerine geniş ölçüde mika kullanmaktadırlar. Ayrıca mika mineral makyaj ürünlerinde de çokça kullanılan doğal bir mineraldir. Günümüzde mika sanayinin birçok dallarında önemli bir yer işgal etmeye başlamıştır. Bir çarpma anında parçalanıp, sürücü için tehlikeli bir durum yaratmaması amacı ile otomobil camlarının arasına da mika konmaktadır.

Muskovit: Akmika, kaliumlu mika olarak da bilinir. Formülü, K Al 2 (OH) 2 (Al Si 3 O 10 )dur. Rengi beyaz olduğu gibi, sarımsı, kahverengimsi, yeşilimsi ve renksiz olabilir. Sertliği 2-2,5 mohs ve yoğunluğu 2,8 g/cm 3 tür. Tabakalara ayrılan yüzeyi esnek ve sedef parıltılı, saydam veya yarı saydamdır. Erime sıcaklığı oldukça yüksek olup, asitler etki etmez. Muskovit, tabiatta ikinci derecede çok bulunan bir mikadır.

Muskovitin teknikte kullanılan büyük kristalleri, pegmatit damarlarında bulunur. Ural Dağlarından, Doğu Afrika’daki Uluguru Dağından çıkarılır ve Doğu Hindistan’la Kanada’da elde edilir. Mükemmel kaplama, eğilme, elastikiyet, yüksek elektrik yalıtkanlığı ve düşük ısı iletkenliği sebebiyle sanayide oldukça yaygındır. levha şeklinde, ısı ve elektrik izolasyonunda istifade edilir. Genellikle toz boya, lastik, duvar kağıdı, tavan malzemesinde ve plastiklerle kullanılır.

Biotit: Magnezyumlu ve demirli mika olup, formülü K (Mg, Fe) 3 (Al Si 3 O 10 ) (OH) 2 dir. Rengi siyahımsı, yeşilimsi ve kahverengimsidir. Bu yüzden kara mika ismiyle de bilinir. Sertliği 2,5-3,5 (mohs ölçeğine göre) yoğunluğu 2,8-3,2 g/cm 3 olup, metalimsi, sedef parıltılı yarı saydam veya mattır. Üfleçte erir. Bileşiminde demir çoğaldıkça erimesi kolaylaşır. Biyotit başlıca sıvı magmada meydana gelir. En çok bulunan mikadır.

Flogopit: Magnezyumlu mika olup, formülü K Mg 3 (Al Si 3 O 10 ) (OH) 2 dir. Rengi soluk sarı-kahverengi arasındadır. Magnezyum bakımından zengin kayalarda bulunur. Kristalleri biotin kristallerine benzer. Sertliği 2-3 mohs, yoğunluğu 2,8 g/cm 3 tür, sülfat asidi etki eder. Kaplama ve eğilme kabiliyeti mükemmeldir.

Lepidolit: Lityumlu mika olup, formülü K Li 2 (Si 3 O 10 ) (OH) 2 ’dir. Kırmızımsı-gümüş beyazı renklerdedir. Kuvvetli sedef parıltılıdır. Yalnız HF etki eder.

Üretim: Ocaklardan elde edilişi oldukça zordur. Hususi bilgi ister. Bütün mesele mika kristallerinin bozulmadan çıkarılmasıdır. Çıkarılan mikalar kesilir, parçalanır ve levha haline getirilir. İkinci Dünya Harbinden sonra sentetik mika elde edilmiştir. Sentetik mika, hem ucuz, hem de işlenmesi kolaydır.

Captcha işaretlenmemiş.