Morfoloji Nedir?

Morfoloji Nedir?

Morfolojinin farklı anlamları ve kullanımları vardır:

  • Morfoloji (astronomi), astronomik bir nesnenin, nebula, galaksi vb., biçiminin incelenmesi.
  • Morfoloji (dil bilimi), kelime biçimlerinin yapısını incelenmesi.
  • Morfoloji (biyoloji), bir organizma veya organizma bölümünün biçimini incelenmesi
  • Jeomorfoloji, yeryüzü biçimlerini inceleyen bilim.

Bunun yanında, morfolojik, bir nesnenin biçimiyle ilgili özelliklerinin değerlendirilmesini anlatan bir terimdir.

Bu, dış görünüş ile ilgili olabileceği gibi, o nesnenin belli koşullar altındaki (ışık mikroskobu gibi) görünümünü de belirtebilir. Bitki ve hayvanların sınıflandırılmasında, pek çok hastalığın tanımlanmasında morfolojik inceleme vazgeçilmez bir yöntemdir. Morfolojik özelliklerin ayrıma yeterli olmadığı durumlarda her tür başka yöntemden (kristalografiden enzim çözümlemesine, elektriksel özelliklerden DNA çözümlemesine) yararlanılabilir.

Captcha işaretlenmemiş.