Numune-i Hamiyet Nedir?

Numune-i Hamiyet Nedir?

Numune-i Hamiyet, Osmanlı Devleti'nde Donanma Cemiyeti tarafından 1910 yılında Almanya'dan satın alınan dört S. 165 sınıfı muhripten biridir.

I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de Müstahkem Mevkii Komutanlığı'nda görev aldı. 1918'de İmroz Baskını'na katıldı.

Mütareke döneminde Muavenet-i Milliye ile birlikte Haliç'te bağlı kaldılar ve 1923'te görevden ayrıldılar.

Captcha işaretlenmemiş.