Sami ne demek? Sami'nin kelime anlamı nedir?

Sami ne demek? Sami'nin kelime anlamı nedir?

sami    

Boyunduruğa geçirilen, öküzlerin bağlanmasına yarayan demir ya da ağaç çubuklar, boyunduruk zelvesi.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 

sami    

Boyunduruk zelvesi.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 


sami    

Boyunduruğa öküzleri bağlamak için kullanılan ağaç veya demir çubuk

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 


sami    

Boyundurukta hayvanın boynunun iki tarafına inen çubuklar

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 


sami    

Boyunduruk üzerinde iki çift olup, koşum hayvanlarının aralarına boyunlarının yerleştirildiği ve alttan özel kayış veya zincirleriyle bağlanan demir veya ağaç çubuklar

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 


sami    

Boyundurukta öküzün boynuna takılan çubuk

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 


sami    

Kağnı ve öküz arabası boyunduruğunun her iki yanında bulunan ikişer dik çubuk. (Yavuz, Çayağzı *Şavşat -Artvin; *Susuz, *Posof, -Kars; Kaşpınar *Ağın -Elazığ; -Sivas)

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü 1976


Sami     

öz. a. (sa:mi:) 1. Hz. Nuh'un oğlu Sam'dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranice ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol. 2. sf. Bu kola özgü olan.

Güncel Türkçe Sözlük 


Sami   Köken: Ar. 

Söyleyiş: (sa:mi) Cinsiyet: Erkek
Yüksek, yüce.

Kişi Adları Sözlüğü 

Captcha işaretlenmemiş.