Terbiyum Nedir?

Terbiyum Nedir?

Terbiyum ender rastlanan bir madendir. Simgesi: Tb, atom sayısı: 65, atom ağırlığı: 159,2'dir. Hidroksidi olan terbin, 1843 yılında Mosander tarafından bulunmuştur.

1904 yılında da Urbain tarafından izole edilmiştir. Terbiyum'un renksiz tuzları vardır. Metalik terbiyum gümüş beyazı renktedir. Ancak havada oksitlenerek kararır. Tabiatta bolluk bakımından nadir toprak metallerinden en az bulunanıdır.

Nadir toprak metalleri minerallerinde bulunur fakat toryum kaynağı olan monazit kumlarından yan ürün olarak elde edilir. Atom numarası 65, atom ağırlığı 158,925, erime noktası 1360°C ve kaynama noktası 3041°C’dir. Elektron düzeni (Xe) 4f 9 6 s 2 dir. Bileşiklerinde hem +4 hem de +3 değerlikli olabilir.

Captcha işaretlenmemiş.