Türk Ceza Kanununun 1. Maddesi Nedir?

Türk Ceza Kanununun 1. Maddesi Nedir?

Türk Ceza Kanununun 1. Maddesi ;

Ceza Kanununun amacı

Madde 1- (1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.

Captcha işaretlenmemiş.