Türk Ceza Kanununun 2. Maddesi Nedir?

Türk Ceza Kanununun 2. Maddesi Nedir?

Türk Ceza Kanununun 2. Maddesi ;

Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi

Madde 2 ;

(1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.

(2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.

(3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.

Captcha işaretlenmemiş.