Yönetmelik Nedir?

Yönetmelik Nedir?

Yönetmelikler, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılır.

Yönetmelikler yasalara ve tüzüklere aykırı olamaz. Yönetmeliklerin çıkarılmadan önce Danıştay incelemesinden geçirilmesi zorunlu değildir.

Yönetmelikler de idarenin düzenleyici İşlemleri arasında yer aldıkları için, idari yargının denetimine tabi olurlar. 1961 Anayasasından farklı olarak bazı yönetmelikler Resmi Gazete’de yayımlanmadan da yürürlüğe girebilmektedir. 1982 Anayasasına göre “Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanacağı kanunda belirtilir.” 3011 sayılı ‘Resmi Gazete’de Yayımlanacak olan Yönetmelikler Hakkında Kanun’a göre, Başbakanlık, bakanlık ve kamu tüzelkişilerinin işbirliğine, yetki ve görev alanlarına ait hükümleri düzenleyen, kamu personeline ait genel hükümleri kapsayan ve kamuyu ilgilendiren yönetmelikler Resmi Gazete’de yayımlanır (Geniş halk kitlelerini ilgilendiren yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanması esastır.)

Buna karşılık yerel yönetimlerin kendi görev alanıyla ilgili yönetmeliklerle “milli emniyet ve milli güvenlikle ilgili olan ve gizlilik derecesi taşıyan yönetmelikler” Resmi Gazete’de yayımlanmaz.

Yönetmeliklerin Cumhurbaşkanınca imzalanma zorunluluğu yoktur. Ancak Başbakanlık tarafından çıkarılan Yönetmeliklerin Cumhurbaşkanınca imzalanması gerekir.

Yönetmeliklerle düzenlenen konunun mutlaka yasal dayanağının olması gerekir.

Yönetmeliklerle suç ve ceza konulamaz.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikler yayımlandıkları gün, yayımlanmayan yönetmelikler ise duyuruldukları gün yürürlüğe girerler.

Yönetmeliklerde tüzükler gibi idari yargı denetimine tabidir. Bakanlıkların yönetmelikleri ile kamu kuruluşlarının ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ülke çapında uygulanacak yönetmeliklerinin yargısal denetimi Danıştay tarafından yapılır. Ancak kamu kuruluşlarının ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının belli bir yörede uygulanacak yönetmeliklerinin yargısal denetimi ise o yerin İdare Mahkemesi tarafından yapılır.

Captcha işaretlenmemiş.